Huis en Gedragsregels

Deze regels zijn van toepassing op alle leden maar ook gasten, jeugd, recreanten en wedstrijdvechters voor-, tijdens- en na afloop van de trainingen en activiteiten in de sportschool of andere locatie waar activiteiten plaatsvinden.

Algemene Regels
Fit-Fight Dojo heeft als doelstelling om ontwikkeling van lichamelijk en geestelijk welzijn te bevorderen, hierbij staat uiteraard plezier in de sport ook centraal. Om het sporten voor de trainers en assistenten zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren we een aantal gedrag en huisregels.

Respect voor je omgeving en de mensen om je heen is zeer belangrijk en vormt de basis van elke Kickboksschool. Wij verwachten dat alle deelnemers zich tijdens de training houden aan de huisregels. De huisregels zijn ter bescherming van jezelf en andere leden van Fit-Fight Dojo.

Fit-Fight Dojo is een sportschool, die gelooft in het goede van de mens. Al met al zijn wij een professionele organisatie, die geleid wordt door geschoold personeel. Wij doen ons uiterste best en trachten zo goed mogelijk onze diensten te verlenen, waarvoor wij algemene voorwaarden hanteren. Onze leden zijn met inschrijving, akkoord gegaan met onze voorwaarden.

Toepasselijkheid

Bij het betreden van de accommodatie, aanvaardt men de toepasselijkheid van ons algemene regels en is men verplicht alle voorschriften en de aanwijzingen van Fit-Fight Dojo op te volgen.

Gedrag en Huisregels

 1. Respect voor de Sensei, assistenten en medemens.
 2. Groet de gym, medeleerlingen en trainer als je de mat op gaat met OSU.
 3. Wangedrag (fatsoen, pesten, gedragingen die normen en waarden overschrijden) kan leiden tot directe stopzetten van lidmaatschap of samenwerking. Elke vorm van agressie, geweld op straat, intimidatie, discriminatie, ongewenste intimiteiten of diefstal wordt niet geoorloofd. Zowel binnen als buiten de sportschool. Dit kan een aanleiding geven tot verwijdering van de sportschool.
 4. We zijn zuinig op elkaars spullen en van de accommodatie.
 5. Voor de training meld je thuis aan als je wilt komen trainen.
 6. Kom op tijd voor de training (kom 10 minuten voor aanvang voor elke training)
 7. Stel je voor als je mensen niet kent. Zodat nieuwe leden zich welkom voelen.
 8. Tijdens de training wordt er niet gesproken tijdens de les over irrelevante onderwerpen. Wees geen storende factor tijdens de les (zet je telefoon uit of op stil).
 9. Tijdens training dienen alle bidons op 1 plek bij de waterkraan te zetten.
 10. Wees sportief en behulpzaam in de sportschool. Vriendelijkheid en positiviteit zijn eigenschappen die ook buiten de sportschool worden gewaardeerd.
 11. Persoonlijke hygiëne en verzorging zijn een must (frisse adem, nagels verzorgd, schone trainingskleding).
 12. Indien de gym wordt lesgegeven, wacht je netjes tot de les voorbij is of je kan als volwassen in het krachthonk stilletjes trainen, zodat de Sensei en leden geen last van je hebben.
 13. Ongepast of haantjesgedrag, seksuele intimidatie en/of godslastering jegens mede deelnemers wordt niet getolereerd.
 14. Het is ten strengste verboden om te roken in de Gym
 15. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is verboden en zal direct leiden tot een verbod of aangifte.

Vooraf de training

 1. Voor je eigen veiligheid dienen alle leden alle sieraden (waaronder ook piercings) uit of af te doen.
 2. Blessures en (chronische) ziekten zoals epilepsie en astma of voetschimmel dienen vooraf aan de instructeur gemeld te worden zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
 3. Eventuele bandages dienen aangebracht te zijn voor de aanvang van de les.
 4. Het dragen van kruis- en gebitsbescherming is tijdens de training op eigen verantwoordelijkheid. (Fit-Fight Dojo adviseert het om wel te doen).
 5. Het ‘dragen’ van een beugel, contactlenzen of bril is geheel voor eigen risico.
 6. Deelnemers dienen lichamelijke klachten (oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.) voor aanvang van de les te melden zodat de trainer hier rekening mee kan houden.
 7. Kauwgom, snoep en eten is verboden tijdens het sporten.
 8. Houd rekening met elkaars gewicht, leeftijd, geslacht, niveau, achtergrond, blessures etc

Tijdens de training

 1. Groet de gym, medeleerlingen en trainer als je de mat op gaat met OSU.
 2. Op de mat spreken we de leraar aan met Sensei.
 3. Stel jezelf voor als je andere leden niet kent.
 4. We trainen met blote voeten op de sportvloer. Het is dus ten strengste verboden de sportvloer met schoenen of sokken te betreden.
 5. Voor de training stellen wij in een rechte lijn op en groeten we aan.
 6. Wij trainen met elkaar en niet tegen elkaar (pas je aan met je maatje). Iedereen kan met iedereen trainen.
 7. Tijdens de uitleg heb je een actieve luisterende houding (niet liggen/zitten, niet leunen en niet praten).
 8. Tijdens de training is het niet toegestaan om te vloeken.
 9. Drink alleen wanneer het wordt aangegeven door de Sensei.
 10. Vraag tijdens de training toestemming als je naar de w.c. moet gaan.
 11. Wanneer je geblesseerd bent of je niet goed voelt, dan hoeft dat niet per definitie te betekenen dat je niet mee kunt trainen. Je kunt de mogelijkheden van tevoren met de trainer bespreken. Je bent natuurlijk altijd welkom om te komen kijken, daar leer je immers ook van.
 12. Kickboksen moet veilig zijn, zowel emotioneel als fysiek.
 13. In verband met veiligheid en groepsdynamiek volg je te allen tijde de instructies van de trainer op
 14. Geen etenswaren op de mat nuttigen.
 15. Na gebruik ruim materiaal in de gym en krachthonk altijd netjes op.
 16. De bokshandschoenen en scheenbeschermers van de gym zijn alleen bedoeld voor leden die voor de 1e of 2e keer een proefles meedoen of leden die net lid zijn.
 17. Jassen of sporttassen zijn niet in de sportruimte toegestaan.
 18. Fit-Fight Dojo is niet verantwoordelijk voor het oplopen van blessures.
 19. Indien men de zaal tijdens de les wil verlaten moet men dit eerst bij de leraar melden.
 20. Respecteer medeleerlingen en de Sensei, wees sportief. Fit-Fight Dojo behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen / activiteiten) te verwijderen uit de les, dan wel van de trainingslocatie. Indien dit bij een jeugdlid gebeurt zal deze op de bank moeten plaatsnemen en zal er na de les contact met de ouder worden opgenomen. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Fit-Fight Dojo .
 21. Elke deelnemer die zijn vechtkunsten buiten de trainingen misbruikt, wordt per direct uit het ledenbestand verwijderd en is niet meer welkom bij Fit-Fight Dojo.
 22. Volg te allen tijde de instructies van de Sensei op.

Na de training

 1. Na de training stellen wij in een rechte lijn op en groeten wij af.
 2. Na het opstellen groet je al je trainingspartners en je trainer met een boks.
 3. Wil je nog in het krachthonk trainen, vraag je het aan de Sensei.
 4. Wil je nog rekken, kan je het gerust doen. Zorg dat niemand last van je heeft.
 5. Spullen die blijven liggen kan je vinden bij de gevonden voorwerpen mand.
 6. Gevonden voorwerpen worden na 3 weken verwijderd.
 7. Fit-Fight Dojo biedt gratis koffie en thee aan na de les.
 8. Laat de gym, kleedkamer en w.c. netjes en schoon achter.
 9. Ruim je eigen rommel op.

Tot slot, wees sportief, enthousiast en vrolijk dit is de basis van juiste sfeer bij Fit-Fight Dojo.

Bij Fit-Fight Dojo hebben wij veiligheid en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan.

Wil je de sfeer eens komen proeven? Vraag dan een gratis proefles aan door je gegevens in het formulier hieronder achter te laten. Wij nemen binnen 12 uur contact met je op.

Aanvullende reglementen & voorwaarden

Toegang accommodatie
De accommodatie is alleen toegankelijk voor onze leden en bezoekers met een afspraak, tenzij anders overeengekomen met het management van de Fit-Fight Dojo.

Bezoekers voor wie het bezoek aan de accommodatie verhoogde gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen als gevolg van een ziekte of andere medische aandoening, dienen hiervan vooraf melding te maken bij de medewerkers van onze organisatie. Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt. Het management van Fit-Fight Dojo is bevoegd de openingstijden te wijzigen. Het management van Fit-Fight Dojo is bevoegd (een) recreatieruimte(n) te sluiten, indien zij dat noodzakelijk acht, bijvoorbeeld wegens een technische storing, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn. Dienst en technische ruimten, zolder zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

Medewerkers van onze organisatie zijn gerechtigd bezoekers van wie zij vinden of vrezen dat deze de orde, rust en/of veiligheid binnen de accommodatie verstoren, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in de accommodatie.

Roken
In het gebouw geldt een algeheel rookverbod.

Materiaal
Ga netjes om met materiaal van de sportschool, zoals bokshandschoenen.

Het betreden van de sportzaal met buitenschoenen is niet toegestaan.

Het is verboden om de bokszakken te gebruiken met schoenen aan.

Verblijf in ruimten
Het aan- en uitkleden en opbergen van kleding dient ordelijk te gebeuren.

Het onnodig aanwezig zijn in de kleedruimten is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties in de recreatieruimten te nuttigen.

Gebruik oefenmateriaal in de accommodatie mag alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de accommodatie geschiedt geheel voor eigen risico.

Neem je eigen waardevolle spullen mee ben je zelf hiervoor verantwoordelijk.

Fit-Fight Dojo is niet aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens trainingen en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie.

Bezoekers dienen in de accommodatie gevonden voorwerpen onmiddellijk af te geven aan een van onze medewerkers. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Fit-Fight Dojo en/of schade toebrengen aan bezittingen worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

Van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.

Algemene toevoeging

Tips zijn altijd welkom. Je kan dit aangeven bij Sensei. Je mag het ook mailen naar info@fit-kickboxing.nl of anoniem bellen mag ook.