Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB erkent Fit-Fight Dojo als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.